เรียนถามครับ เงินปันผล จาก LTF 40(8) สามารถเลือกที่จะรวม/ไม่รวมคำนวณในแบบ ภ.ง.ด.90 ใช่หรือเปล่าครับ
นิรนาม    /    วันที่ 20.6.2561    /    171.97.198.190

ความคิดเห็นที่ #008 นิรนาม 20.6.2561 เวลา 15:45
พ.ร.ฎ.262 มาตรา 3 ครับ
http://www.rd.go.th/publish/2393.0.html
ความคิดเห็นที่ #009 นิรนาม 20.6.2561 เวลา 15:49
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 119/2545
เรื่อง การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/11162.0.html
1